Các hệ thống trang trại của Việt Đức

14:12 - 11/03/2021

Chi Nhánh trực thuộc:

  • Chi nhánh Hưng Thuận
  • Chi nhánh Phú Sơn
  • Công ty con Biofarm
  • Chi nhánh Đại Thành Lộc
  • Công ty liên doanh Lang Biang Daklak