Lịch sử hình thành

  1. Thành lập nhà máy tại Hà Nội
  2. Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với công xuất 500 nghìn tấn/ năm
  3. Đi vào lĩnh vực chăn nuôi, xây dựng hệ thống trang trại : Trại Liên Châu - Vĩnh Phúc (18 nghìn heo thịt ) Trại Sóc Sơn ( 600 Heo Nái ) Trại Gia Lâm ( 300 Heo Nái và 4000 Heo Thịt), Trại Ba Vì ( 1,2 nghìn Heo Nái )
  4. Xây Dựng Trại Nái Nam Đàn quy mô 2400 Nái
  5. Đầu tư xây dựng Trang Trại Ao Trời ( Quốc lộ 45, Xuân Khang, Như Thanh, Thanh Hóa, Việt Nam ) 2600 Heo Nái và 12000 Heo Thịt
  6. Xây dựng cụm trại Cẩm Sơn - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh ( 12000 Heo Thịt và 1200 Heo Nái )
  7. Khởi công xây dựng dự án ở Krông Pắk với diện tích 5.200 ha với quy mô 12.000 Heo Nái, 1.200 Heo Ông Bà, 600 Heo Cụ Kỵ, 150.000 Heo Thịt và một dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi với Sản lượng đạt : 150 nghìn tấn/năm
  8. Đưa trại Nái ( 2400 Heo Nái ) Tại Bù Đốp - Bình Phước đi vào hoạt động
  9. Đưa trại Thịt ( 12000 Heo Thịt ) Tại Lộc Thịnh - Bình Phước đi vào hoạt động
  10. Định hướng phát triển mở rộng qui mô sản suất trong công ty