Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi là thức ăn dùng để cung cấp một hoặc nhiều chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho vật nuôi.

Nguyên liệu hạt ngô

Ngô là cây thức ăn quan trọng nhất hiện nay: 70% chất tinh trong thức ăn tông hợp của thức ăn gia súc là từ lõi ngô, ngô còn là thức ăn ủ xanh và ủ chua lý tưởng cho đại gia súc đặc biệt là bò sữa

Nguyên liệu ngô

Ngô là cây thức ăn quan trọng nhất hiện nay: 70% chất tinh trong thức ăn tông hợp của thức ăn gia súc là từ lõi ngô, ngô còn là thức ăn ủ xanh và ủ chua lý tưởng cho đại gia súc đặc biệt là bò sữa