Với chiến lược trở thành công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, xuất nhập khẩu nguyên liệu hàng đầu của Việt Nam, đồng thời phát triển dịch vụ cung cấp con giống, liên kết chăn nuôi trang trại, chế biến thực phẩm

Nguyên liệu hạt ngô

Ngô là cây thức ăn quan trọng nhất hiện nay: 70% chất tinh trong thức ăn tông hợp của thức ăn gia súc là từ lõi ngô, ngô còn là thức ăn ủ xanh và ủ chua lý tưởng cho đại gia súc đặc biệt là bò sữa