Công ty TNHH Dinh Dưỡng Quốc Tế Việt Đức – Hà Nội (53 Sản phẩm)

Nguyên liệu hạt ngô

Ngô là cây thức ăn quan trọng nhất hiện nay: 70% chất tinh trong thức ăn tông hợp của thức ăn gia súc là từ lõi ngô, ngô còn là thức ăn ủ xanh và ủ chua lý tưởng cho đại gia súc đặc biệt là bò sữa

Nguyên liệu ngô

Ngô là cây thức ăn quan trọng nhất hiện nay: 70% chất tinh trong thức ăn tông hợp của thức ăn gia súc là từ lõi ngô, ngô còn là thức ăn ủ xanh và ủ chua lý tưởng cho đại gia súc đặc biệt là bò sữa