Với chiến lược trở thành công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, xuất nhập khẩu nguyên liệu hàng đầu của Việt Nam, đồng thời phát triển dịch vụ cung cấp con giống, liên kết chăn nuôi trang trại, chế biến thực phẩm