Thứ trưởng bộ NN & PTNT kiểm tra công tác tái đàn

15:07 - 17/03/2021

https://www.youtube.com/watch?v=5W6CjF8Dv6A

Bài viết liên quan

Qui mô và hình ảnh trang trại
Dự án trang trại
Trang trại ao trời