Tên công việcNơi làm việcNgày hết hạn
Nhân viên IT Quốc lộ 23B- Thanh Lâm- Mê Linh- Hà Nội 20/12/2021
Tuyển dụng công nhân chăn nuôi Tại các trang trại chăn nuôi của công ty
Tuyển nhân viên kinh doanh Quốc Lộ 23B - Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội
Tuyển nhân viên kế toán
Tuyển dụng kế toán trưởng Quốc Lộ 23B - Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội
Tuyển dụng nhân viên thu mua Quốc Lộ 23B - Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội
Tuyển dụng nhân viên bảo trì nhà máy sản xuất thức ăn gia súc Quốc Lộ 23B - Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội 31/03/2021
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG Quốc Lộ 23B - Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội
Tuyển dụng Trưởng Phòng Nhân Sự Quốc Lộ 23B - Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội 15/04/2021
Tuyển Dụng Vị Trí Kỹ Thuật Trại Nái, Trại Thịt Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Quảng Trị, Bình Phước